AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Digwyddiadau

Sut i Ddenu Mwy o Bobl i'ch Clwb-1

Time: 10am

Venue: Arlein

Contact Phone:

Contact Email: http://www.smnuk.com/product-category/webinar/

Contact Person:

Os ydy clybiau am gynyddu eu aelodaeth a cefnogwyr yna mae'n rhaid iddynt ffocysu ar farchnata a gwrando ar eu cwsmeiriaid.

Mae'n bryd iddynt greu profiadau chwaraeon cyffrous.  Rhaid iddynt gynyddu eu ffocws ar anghenion a dymuniadau pobl yn lle canolbwyntio ar blaenoriaethau mewnol sydd yn aml wedi'i selio ar agweddau hen ffasiwn.  Rhaid iddynt datblygu diwylliant croesawgar ar draws y clwb fel bod pawb sy'n ymuno yn teimlo fel gwestai arbennig - dim ots beth yw eu bwriad.  Bydd y webinar yn eich addysgu sut i greu'r diwylliant yma ac i gynyddu niferoedd eich clwb drwy gwrando ar bawb o fewn y clwb, gan sicrhau eich bod yn cynnal sgyrsiau sy'n eich helpu i benderfynu beth sydd wir ei angen.

Gweld pob Digwyddiadau