AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Digwyddiadau

Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn-1

Time: 1-4pm

Venue: Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Caerdydd

Contact Phone: 01792 481199

Contact Email: Amanda.hughes@uwtsd.ac.uk

Contact Person: Amanda Hughes

Bydd y sesiwn yn rhyngweithiol ac yn defnyddio nifer o gyfryngau gwahanol ac yn parhau am 3 awr Nod yr hyfforddiant yw codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r UNCRC ac archwilio ein dyletswydd fel pobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i alluogi eu hawliau trwy eu diogelu, cynnig darpariaeth a chyfranogiad.

Gweld pob Digwyddiadau