AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Digwyddiadau

Gonfensiwn Y Cenhedloedd Unedig Ar Hawliau'r Plentyn-1

Time: 10am - 1pm

Venue: Plas Menai, Canolfan Awyr Agored Chwaraeon Cymru

Contact Phone: 01792 481199

Contact Email: amanda.hughes@uwtsd.ac.uk

Contact Person: Amanda Hughes

Bydd y sesiwn yn rhyngweithiol ac yn defnyddio nifer o gyfryngau gwahanol ac yn parhau am 3 awr Nod yr hyfforddiant yw codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r UNCRC ac archwilio ein dyletswydd fel pobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i alluogi eu hawliau trwy eu diogelu, cynnig darpariaeth a chyfranogiad.

Gweld pob Digwyddiadau