AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Digwyddiadau

Sut i ddatblygu Arweinyddiaeth, Rheoli a Gwirfoddoli o fewn eich clwb.-1

Time:

Venue:

Contact Phone:

Contact Email: http://www.smnuk.com/product-category/webinar/

Contact Person:

Bydd ffocws y webinar yma ar sut i ddatblygu diwylliant, prosesau ac offer i wella arweinyddiaeth a rheolaeth eich clwb.  Bydd ffocws arbennig ar sut i ddenu, cadw a gwobrwyo gwirfoddolwyr sy'n cynnig gwerth i'ch clwb.  Bydd y webinar hefyd yn eich helpu i drawsnewid eich clwb i fodyn un positif gydag agwedd 'Gallu Gwneud'.  Bydd cymorth sut i sicrhau bod eich clwb yn ddeiniadol i wirfoddolwyr newydd i ymuno.

 

Gweld pob Digwyddiadau