AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Digwyddiadau

Diogelu a Gwarchod Plant (Caerdydd)

Time: 18:30-21:30

Venue:

Contact Phone: 02920 205283

Contact Email: gpower@cardiffmet.ac.uk

Contact Person: Gareth Power

Nod y gweithdy yma yw creu mwy o ymwybyddiaeth o ddiogelu a gwarchod plant, gan helpu hyfforddwyr i adnabod arwyddion o gam-drin ac arferion gwael, a delio’n sensitif ac yn effeithiol gyda phroblemau sy’n codi. Mae hefyd yn ysgogi adolygiad o arferion hyfforddi er mwyn sicrhau bod chwaraeon yn darparu profiadau cadarnhaol a chyfoethog i blant. 

 

Dyddiad: 15/03/2018

Amser: 18:00-21:30

Ali: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Trefnydd: Caerdydd

Enw: Gareth Power

Ffôn: 02920 205283

E-bost: gpower@cardiffmet.ac.uk

 

Gweld pob Digwyddiadau