AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Digwyddiadau

Tyfu eich clwb-1

Time:

Venue:

Contact Phone:

Contact Email: http://www.smnuk.com/product-category/webinar/

Contact Person: http://www.smnuk.com/product-category/webinar/

Bydd y webinar cychwynol yma yn eich dysgu sut i ddatblygu diwylliant busnes y clwb a'r sgiliau sydd angen i hoelio'r gweledigaeth ar gyfer eich clwb.  Cewch ddysgu sut i drefnu digwyddiadau a gweithgareddau sy'n gwneud eich clwb yn fwy deniadol, a'r dulliau cyfathrebu gyda'ch aelodau, cefnogwyr, noddwyr a'ch gymuned - a creu clwb mwy gweledol o ganlyniad.  Cewch offer priodol i'ch helpu i hyrwyddo eich clwb hefyd ac i ddenu aelodau newydd.

 

Gweld pob Digwyddiadau