AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Digwyddiadau

Diogelu a Gwarchod Plant (Sir Penfro)

Time: 18:00-21:00

Venue: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1TP

Contact Phone: 01437 776191

Contact Email: Alan.Jones@pembrokeshire.gov.uk

Contact Person: Alan Jones

Nod y gweithdy yma yw creu mwy o ymwybyddiaeth o ddiogelu a gwarchod plant, gan helpu hyfforddwyr i adnabod arwyddion o gam-drin ac arferion gwael, a delio’n sensitif ac yn effeithiol gyda phroblemau sy’n codi. Mae hefyd yn ysgogi adolygiad o arferion hyfforddi er mwyn sicrhau bod chwaraeon yn darparu profiadau cadarnhaol a chyfoethog i blant. 

Gweld pob Digwyddiadau