AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Digwyddiadau

Cwrs Canllaw i fentora hyfforddwyr chwaraeon

Time: 6-9yp

Venue: Swyddfeydd Cyngor Bro Morgannwg, Barri

Contact Phone: 07702479672

Contact Email: slwilliams@valeofglamorgan.gov.uk

Contact Person: Steffan Williams

Mae mentora'n arf pwerus wrth addysgu a datblygu hyfforddwyr chwaraeon ar bob lefel. Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu eich sgiliau ym maes mentora hyfforddwyr , yna dyma'r gweithdy i chi. Byddwch yn dysgu: • Yr holl offer bydd angen i chi ddatblygu eich proffil i'r lefel nesaf • sut i ddylunio rhaglen fentora a fydd yn cefnogi eich hyfforddwyr ' • cynyddu effeithiolrwydd eich perthynas fentora

Gweld pob Digwyddiadau