AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Digwyddiadau

Diogelu a Gwarchod Plant (Ceredigion)

Time: 18:30-21:30

Venue: Plascrug Leisure Centre, Llanbadarn Rd, Aberystwyth SY23 1HL

Contact Phone: 01970 633 587

Contact Email: Steven.Jones@ceredigion.gov.uk

Contact Person: Steven Jones

Nod y gweithdy yma yw creu mwy o ymwybyddiaeth o ddiogelu a gwarchod plant, gan helpu hyfforddwyr i adnabod arwyddion o gam-drin ac arferion gwael, a delio’n sensitif ac yn effeithiol gyda phroblemau sy’n codi. Mae hefyd yn ysgogi adolygiad o arferion hyfforddi er mwyn sicrhau bod chwaraeon yn darparu profiadau cadarnhaol a chyfoethog i blant. 

Gweld pob Digwyddiadau