AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Digwyddiadau

Jan 2020
MTWTFSS
loading
31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29Jan

Gweithdy Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth ASDinfoCymru

Nod y gweithdy yw gwella gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o anghenion unigolion ag awtistiaeth, a sut i helpu plant ac oedolion ag awtistiaeth i gael mynediad i'ch clwb chwaraeon a'ch gweithgareddau.

Darllen Rhagor
30Jan

Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl

Mae hyfforddiant yn hanfodol i roi offer, dealltwriaeth a hyder i bobl ddelio â phob math o faterion yn ymwneud â salwch meddwl a lles. Gan ystyried yr hinsawdd bresennol yn y DU ynghylch iechyd meddwl, mae'r tebygolrwydd o ddod ar draws problemau yn bersonol, ac yn broffesiynol, bron yn anochel.

Darllen Rhagor
01Feb

Hyfforddiant Cynnwys Anabledd

Nod cyffredinol y gweithdy hwn yw sicrhau bod pobl anabl yn cael hyfforddiant a chyfleoedd o ansawdd gwych yn eich camp.  

Darllen Rhagor
03Feb

Gweithdy Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth ASDinfoCymru

Nod y gweithdy yw gwella gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o anghenion unigolion ag awtistiaeth, a sut i helpu plant ac oedolion ag awtistiaeth i gael mynediad i'ch clwb chwaraeon a'ch gweithgareddau.

Darllen Rhagor
04Feb

Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl

Mae Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ar gyfer pawb. Mae problemau iechyd meddwl yn gyffredin iawn, gydag un o bob pedwar o bobl yn profi rhyw fath o broblem iechyd meddwl yn ystod eu bywydau.

Darllen Rhagor
06Feb

Hyfforddiant Oedolion Mewn Perygl

Nod y cwrs tair awr hwn yw darparu ymwybyddiaeth o ddiogelu oedolion sydd mewn perygl mewn chwaraeon a gweithgarwch ar gyfer unrhyw un mewn amgylchedd chwaraeon neu weithgarwch. 

Darllen Rhagor
  • 1
  • 2
  • 4