AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Hafan

Dogfennau Defnyddiol for People In Your Club

DOCX Cod Ymddygiad Aelodau’r Pwyllgor
DOC Cod Ymddygiad Hyfforddwyr
DOC Cod Ymddygiad y Chwaraewyr
DOCX Cofnod o Staff a Gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc
DOC Cofrestr Presenoldeb
PDF Diogelu – ffurflen cofnodi digwyddiad
DOCX Disgrifiad Rôl – Cadeirydd
DOCX Disgrifiad Rôl – Cynrychiolydd Ieuenctid
DOCX Disgrifiad Rôl – Cynrychiolydd Ieuenctid
DOCX Disgrifiad Rôl – Swyddog Codi Arian
DOCX Disgrifiad Rôl – Swyddog Lles y Clwb
DOCX Disgrifiad Rôl – Swyddog Marchnata
PDF Disgrifiad Rôl – Swyddog Tegwch y Clwb
DOCX Disgrifiad Rôl – Trysorydd
DOCX Disgrifiad Rôl – Ysgrifennydd y Clwb
DOCX Disgrifiad Swydd Cydlynydd Gwirfoddolwyr
DOC Ffurflen Gais Hyfforddi a Gwirfoddoli
DOC Ffurflen Ganiatâd Rhiant a Chwaraewr
DOC Ffurflen Gofrestru a Derbyn Chwaraewyr
DOC Ffurflen Gyswllt Clwb ac Ysgol
PDF Pecyn Cymorth Cydlynydd Gwirfoddolwyr
DOC Rhestr Wirio ar gyfer Tripiau
DOC Templed: Llyfryn Croeso Gwirfoddolwyr
PDF WCVA Expenses Policy Template