AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Hafan

Dogfennau Defnyddiol for Managing Your Club

PDF Creu Fformatau Amgen
DOC Cyngor Cymorth Cyntaf
DOCX Datganiad Cynnwys – cyngor ar ei ysgrifennu
PDF Esiampl o Gyfansoddiad Clwb
DOCX Ffurflen Ganiatâd Rhiant a Chwaraewr
DOCX Ffurflen Monitro Amrywiaeth
DOCX Gwrthdaro Buddiannau Clwb - Polisi a Gweithdrefnau
DOCX Manylion Clwb a Phwyllgor
DOC Polisi Cyfleoedd Cyfartal
DOC Polisi Iechyd a Diogelwch
DOC Rhestr Gwirio Offer y Clwb
DOCX Sut mae Cadeirio Cyfarfod
PDF Taflen Diogelu oedolion sy’n wynebu risg
DOC Templed Cyfansoddiad y Clwb
DOCX Templed Cynllun Gweithredu'r Clwb
DOC Templed Ffurflen Asesu Risg