AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Hafan

Dogfennau Defnyddiol for Managing Your Club

PDF Creu Fformatau Amgen
DOC Cyngor ac Awgrymiadau Cymorth Cyntaf
DOCX Datganiad Cynnwys – cyngor ar ei ysgrifennu
DOCX Diogelu - ffurflen ganiatâd ar gyfer ffilmio a thynnu lluniau
PDF Esiampl o Gyfansoddiad Clwb
DOC Esiampl o Weithdrefnau Ariannol Clwb
DOC Ffurflen Asesu Risg
DOC Ffurflen Ganiatâd Rhiant a Chwaraewr
DOCX Ffurflen Monitro Amrywiaeth
DOCX Gwrthdaro Buddiannau Clwb - Polisi a Gweithdrefnau
DOC Manylion Clwb a Phwyllgor
DOC Polisi Cyfleoedd Cyfartal
DOC Polisi Iechyd a Diogelwch
DOC Rhestr Wirio Offer Clwb
DOCX Sut mae Cadeirio Cyfarfod
PDF Taflen Diogelu oedolion sy’n wynebu risg
DOCX Templed Cynllun Gweithredu