AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Hafan

Dogfennau Defnyddiol

DOCX Cod Ymddygiad Aelodau’r Pwyllgor
DOC Cod Ymddygiad Hyfforddwyr
DOC Cod Ymddygiad y Chwaraewyr
DOCX Cofnod o Staff a Gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc
XLSX Cofrestr Asedau
DOC Cofrestr Presenoldeb
PDF Creu Fformatau Amgen
DOC Cyngor ac Awgrymiadau Cymorth Cyntaf
DOCX Datganiad Cynnwys – cyngor ar ei ysgrifennu
DOCX Diogelu - ffurflen ganiatâd ar gyfer ffilmio a thynnu lluniau
PDF Diogelu – ffurflen cofnodi digwyddiad
DOCX Disgrifiad Rôl – Cadeirydd
DOCX Disgrifiad Rôl – Cynrychiolydd Ieuenctid
DOCX Disgrifiad Rôl – Cynrychiolydd Ieuenctid
DOCX Disgrifiad Rôl – Swyddog Codi Arian
DOCX Disgrifiad Rôl – Swyddog Lles y Clwb
DOCX Disgrifiad Rôl – Swyddog Marchnata
PDF Disgrifiad Rôl – Swyddog Tegwch y Clwb
DOCX Disgrifiad Rôl – Trysorydd
DOCX Disgrifiad Rôl – Ysgrifennydd y Clwb
DOCX Disgrifiad Swydd Cydlynydd Gwirfoddolwyr
PDF Esiampl o Gyfansoddiad Clwb
DOCX Esiampl o weithdrefn ariannol clwb
DOC Esiampl o Weithdrefnau Ariannol Clwb
DOC Ffurflen Asesu Risg
DOC Ffurflen Gais Hyfforddi a Gwirfoddoli
DOCX Ffurflen Ganiatâd Ffotograffiaeth a Ffilmio
DOC Ffurflen Ganiatâd Rhiant a Chwaraewr
DOC Ffurflen Ganiatâd Rhiant a Chwaraewr
DOC Ffurflen Gofrestru a Derbyn Chwaraewyr
DOC Ffurflen Gyswllt Clwb ac Ysgol
DOCX Ffurflen Monitro Amrywiaeth
DOCX Gwrthdaro Buddiannau Clwb - Polisi a Gweithdrefnau
Introduction to Inclusive Marketing
PDF Managing Events
DOC Manylion Clwb a Phwyllgor
PDF Pecyn Cymorth Cydlynydd Gwirfoddolwyr
DOC Polisi Arian Wrth Gefn Clwb
DOC Polisi Cyfleoedd Cyfartal
DOCX Polisi Cyfryngau Cymdeithasol
DOC Polisi Iechyd a Diogelwch
DOC Rhestr Wirio ar gyfer Tripiau
DOC Rhestr Wirio Offer Clwb
DOCX Sut mae Cadeirio Cyfarfod
PDF Taflen Diogelu oedolion sy’n wynebu risg
XLSX Templed Cyllid (gan gynnwys Incwm/Gwariant a Llif Arian)
DOCX Templed Cynllun Gweithredu
DOCX Templed Cynllun Strategol Clwb
DOC Templed: Llyfryn Croeso Gwirfoddolwyr
PDF WCVA Expenses Policy Template