AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Rheoli Eich Clwb

Diogelu Data

Nid dim ond iechyd a diogelwch ac yswiriant sy’n bwysig wrth reoli risgiau. Mae’n ymwneud â diogelu data hefyd.

Mae gan eich clwb gyfrifoldeb i warchod unrhyw wybodaeth bersonol sydd ganddo. Mae’r ddeddfwriaeth diogelu data’n cynnwys pawb y mae data personol yn cael eu cadw amdanynt. Mae hyn yn cynnwys cyflogeion, gwirfoddolwyr, defnyddwyr gwasanaeth a chyllidwyr.

Y ddeddfwriaeth:

  • Rhaid i sefydliadau gadw cofrestr os ydynt yn cadw cofnodion
  • Llywodraethu’r prosesu ar ddata personol, gan gynnwys data personol sensitif
  • Rhaid i sefydliadau gydymffurfio ag wyth egwyddor   
  • Caniatáu i gyflogeion ofyn am weld y data personol sy’n cael eu cadw amdanynt. 

Dyma esiampl o Bolisi Diogelu Data.  Dyma bolisi ASA felly cofiwch mai dim ond esiampl ydyw. Mae’n bwysig eich bod yn addasu unrhyw esiampl neu dempled polisi i ddiwallu anghenion eich clwb neu eich sefydliad chi.

Bydd goblygiadau yn newid gyda chyfraith newydd yn dod i rym ym Mai 2018. Bydd gan y WSA fanylion ar eu gwefan a bydd yn rhedeg cyrsiau ar y galw drwy Geldards – gweler y wefan islaw:  http://wsa.wales/data-protection-regulations-need-know/

Rhagor o Wybodaeth