AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Cyllid Clwb

Cydymffurfio â Rheoliadau Ariannol

Nid dim ond paratoi cyllidebau a thalu biliau sydd raid i chi ei wneud wrth reoli cyllid clwb - rhaid i chi gadw ar ochr iawn y gyfraith a rhoi sylw i’r rheolau a’r rheoliadau niferus sy’n berthnasol i chi.

Ond peidiwch â phoeni, rydyn ni yma i esbonio beth sydd raid i chi ei wneud!

Gall y rheolau a’r rheoliadau y mae’n rhaid i chi gydymffurfio â nhw ddod o’r canlynol:

  • Rheolau eich clwb (erthyglau os ydych chi’n gwmni)
  • Gofynion y Ddeddf Cwmnïau
  • CThEM (y swyddfa dreth)
  • Deddfwriaeth y Llywodraeth

Mae gwneud camgymeriad yn gallu bod yn ddrud oherwydd efallai y bydd rhaid talu dirwy. Felly mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol o’ch cyfrifoldebau.

Dyma rai o’r rheolau pwysicaf i chi gydymffurfio â nhw:

  • Gofynion cyfrifo ac archwilio blynyddol
  • Ffurflenni CThEM a Thŷ’r Cwmnïau
  • Cyflogres a phensiynau
  • Trethi, gan gynnwys Treth Gorfforaeth a TAW
  • CASC a statws elusennol