AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Cyfleusterau

Trosglwyddo Asedau Cymunedol

 
Ystyr trosglwyddo asedau cymunedol yw trosglwyddo tir neu adeiladau o gyfrifoldeb sefydliadau fel awdurdodau lleol i grwpiau cymunedol (clybiau chwaraeon, ymddiriedolaethau, llyfrgelloedd ac ati).         

Weithiau, gall y trosglwyddo fod am ostyngiad os oes budd i’r gymuned leol. Gall fod yn gyfle i gymuned ysgwyddo cyfrifoldeb am gyfleuster a fyddai’n gorfod cau fel arall, am fod awdurdodau lleol yn cael mwy a mwy o anhawster i’w gynnal yn ariannol.                                                 

Nid yw trosglwyddo asedau cymunedol yn benderfyniad i’w wneud yn ddifeddwl. Wrth lwc, mae Llywodraeth Cymru wedi camu i’r adwy gyda phecyn adnoddau ar-lein sydd â chefnogaeth ymarferol, cyngor a dolenni pellach at sefydliadau a all helpu.                  

Ymhlith y sefydliadau eraill a all eich helpu chi mae Fields In Trust ac Arfer Da Cymru sydd wedi cynhyrchu canllaw arfer gorau ar gyfer Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghymru.

“Efallai y byddech yn hoffi edrych ar y pecyn adnoddau Trosglwyddo Asedau Cymunedol sydd wedi’i greu gan Reach Rural Development, sefydliad sy’n ceisio gwella bywydau pobl sy’n byw yn wardiau gwledig Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r pecyn adnoddau’n ganllaw cam wrth gam ar gyfer Trosglwyddo Asedau Cymunedol ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 

Am fwy o wybodaeth, ewch i: 

http://www.bridgendreach.org.uk/wp-content/uploads/2017/01/rural_community_asset_transfer_toolkit_-_eng.pdf


{FACEBOOK-VIDEO:10154376654557963}