AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Cyllid Clwb

Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol     

Gall clybiau wneud cais am gofrestru gyda CThEM er mwyn hawlio rhyddhad treth. Mae’r rhyddhad treth hwn ar gael i bob clwb yn y wlad ac mae’n sicrhau bod chwaraeon cymunedol yn cael y cyfle gorau posib i feithrin a hybu chwaraeon yn lleol. Gall y cynllun Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CChAC) gynnig manteision ariannol i glybiau, gan gynnwys gostyngiad mewn trethi busnes, rhyddhad treth ar incwm, enillion ac elw; a chaniatáu i glybiau gynhyrchu incwm drwy Gymorth Rhodd.

Hefyd mae gennym ragor o wybodaeth am CChAC a mathau eraill o strwythurau clwb yma (Rheoli eich Clwb / Strwythurau Clwb / Statws Cyfreithiol).

Rhagor o Wybodaeth 

Os hoffech gael hyfforddiant cyllid, mae Busnes Cymru yn cynnig cyrsiau ar-lein. Mae’n rhaid i chi gofrestru cyn cael edrych ar y modiwl Rheoli Eich Cyllid sy’n rhoi sylw i lif arian, cyllidebu, cyfrifon, elw a cholled a datganiadau balans.