AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Rheoli Eich Clwb

Strwythurau Clwb

Strwythurau clwb cadarn yw’r sylfaen i glwb chwaraeon llwyddiannus.         

Yn yr adran hon cewch wybod beth i’w wneud wrth sefydlu clwb am y tro cyntaf – o benderfynu ar enw i gytuno ar eich gwerthoedd a’ch gweledigaeth, ac ymaelodi â’r Corff Rheoli Cenedlaethol a chadarnhau eich statws cyfreithiol.          

Gall hyn swnio’n eithaf cymhleth ond rydym yn addo y byddwn yn dweud popeth y mae arnoch angen ei wybod wrthych chi, heb ormod o jargon.