AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Rheoli Eich Clwb

Pwyllgorau a Chyfarfodydd y Clwb

Mae busnes clwb yn cael ei drin gan ei bwyllgor. Ond sut mae penodi aelodau pwyllgor? Pa sgiliau sydd eu hangen? Sut mae gwneud yn siŵr bod gennych chi fwrdd amrywiol a chynrychioliadol?

Mae hyn i gyd yn cael sylw yn yr adran hon ac mae gennym ni hyd yn oed ddisgrifiadau rôl i’w lawrlwytho.

Ac rydyn ni yma i helpu gyda rhedeg cyfarfodydd eich clwb yn hwylus. Rydym yn esbonio’r gwahaniaeth rhwng Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol a Chyfarfodydd Cyffredinol Arbennig a hyd yn oed yn cynnwys esiamplau o agendau i chi ddechrau arni.