AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Erthyglau

Y Syniadau Marchnata ar Gyfryngau Cymdeithasol Gorau ar gyfer Clybiau Chwaraeon

Yn y byd modern yma, mae’n debygol bod gennych chi o leiaf un cyfrif cyfryngau cymdeithasol personol. Ond ydych chi wedi ystyried creu cyfrif ar gyfer eich clwb chwaraeon?

Os ydych chi eisiau codi ymwybyddiaeth o’ch sefydliad er mwyn recriwtio aelodau newydd neu sicrhau cefnogaeth, neu i greu cymuned ar gyfer eich aelodau sy’n ymestyn y tu hwnt i sesiynau hyfforddi a gemau, gallai strategaeth cyfryngau cymdeithasol effeithiol fod o help.

Mae ein cyngor ni ar farchnata ar gyfryngau cymdeithasol ar gyfer dechreuwyr ar gael yma.

 

Pam Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i Hybu Eich Clwb Chwaraeon?

Pan mae arian yn brin, mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd effeithiol o godi ymwybyddiaeth a hybu eich sefydliad am ddim. Amcangyfrifir bod 45m o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol yn y DU erbyn hyn, gyda 7.1 o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol bob un ar gyfartaledd, felly gall ymwneud â’r maes yma ehangu eich cyrhaeddiad yn fawr iawn a’ch helpu chi i ddod yn rhan o gymuned ehangach.                           

Pa Sianelau Cyfryngau Cymdeithasol Ddylai Eich Clwb Eu Defnyddio?

Bydd pa sianelau cyfryngau cymdeithasol fyddwch chi’n dewis eu mabwysiadu’n dibynnu i raddau helaeth ar eich nod o ran cysylltu.

Mae Twitter yn grêt ar gyfer diweddariadau byr a syml hawdd eu darllen ac i rannu dolenni at fwy o wybodaeth os bydd eich dilynwyr eisiau ei darllen. Felly mae’n ddelfrydol ar gyfer cyhoeddiadau clwb fel newidiadau i ddyddiadau ymarfer neu i atgoffa aelodau’r clwb am amseroedd gemau.

Mae Facebook yn fwy effeithiol os ydych chi eisiau creu grŵp caeedig i ddiogelu aelodau’r clwb ar-lein neu i hybu eich sefydliad drwy dudalen i gefnogwyr. Mae cyflwyno diweddariadau yr un mor hawdd â gyda Twitter, ac mae swyddogaeth ychwanegol sy’n galluogi i chi anfon gwahoddiadau i ddigwyddiadau hefyd.

 

Llwyfan rhwydweithio i fusnesau yw LinkedIn mewn gwirionedd, felly rydym yn cynghori eich bod yn osgoi hwn.

Ond, yn olaf, ond nid y lleiaf, gallai Instagram fod yn ddefnyddiol i rannu lluniau a fideos o sesiynau ymarfer, gemau a digwyddiadau hyrwyddo. Fe allech chi gynllunio eich hashnod eich hun hyd yn oed, ac annog yr aelodau i’w ddefnyddio i gynyddu a monitro eich amlygrwydd. Ond efallai nad hwn fydd yr opsiwn gorau ar gyfer rhannu diweddariadau cwmni.

Wrth gwrs, fe allech chi sefydlu cyfrifon ar sawl sianel. Bydd adnodd amserlennu cymdeithasol yn gallu eich helpu chi i rannu diweddariadau’n fwy effeithiol, os oes gennych chi sawl cyfrif, a darparu adnodd dadansoddi i’ch helpu chi i fonitro eich cyswllt a nifer eich dilynwyr.                  

 

Pa Negeseuon Ddylech Chi Eu Rhoi?

Chi sydd i ddewis beth rydych chi’n ei roi ar gyfryngau cymdeithasol, ond bydd aelodau presennol a darpar aelodau’r clwb yn debygol o werthfawrogi’r canlynol:

  • Cyhoeddiadau timau
  • Hysbysiadau am ddigwyddiadau
  • Canlyniadau gemau a thlysau a enillwyd
  • Trefniadau ymarfer/canslo
  • Cydnabod cefnogaeth
  • Lluniau a fideos o sesiynau ymarfer neu gemau

Sut Mae Cadw’n Ddiogel Ar-lein?

Am gyngor da ar sut i gadw’n ddiogel ar gyfryngau cymdeithasol, edrychwch ar yr adran benodol ar ein safle.

 

Eisiau Dysgu Mwy Am Gyfryngau Cymdeithasol i Glybiau Chwaraeon?

Am fwy o wybodaeth am sut gall y sianelau hyn helpu eich clwb, am adnoddau poblogaidd y gallwch chi eu defnyddio, ac am gyngor ynghylch cynnwys ar gyfryngau cymdeithasol, edrychwch ar y dudalen hyrwyddo cyfryngau cymdeithasol yma ar wefan Atebion Clwb.

Cofiwch ein dilyn ni ar Twitter @ClubSolWales a’n dilyn ni ar Facebook @clubsolutionswales.

 

 

Gweld pob astudiaeth achos