AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Erthyglau

Rhoi Hwb i Niferoedd yn Eich Clwb Chwaraeon gyda’r 5 Syniad Recriwtio Aelodau Yma

Mae ymuno â chlwb yn weithgaredd hwyliog sy’n rhoi boddhad. Ond ni fydd pobl yn ymuno heb wybod am fodolaeth eich sefydliad, neu wybod bod gennych chi lefydd ar gael. Rhaid i chi roi digon o gyhoeddusrwydd i hynny. Haws dweud na gwneud weithiau.

Felly os ydych chi’n chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer denu aelodau newydd i’ch clwb, edrychwch ar y syniadau sbarduno aelodaeth isod.

1. Cynnal Diwrnod Agored

Mae’n swnio’n syml ond gall cynnal digwyddiad chwaraeon sy’n dangos beth mae eich clwb yn gallu ei wneud a gwahodd pawb i ddod draw, gwylio ac ymuno wneud byd o les i nifer eich aelodau. Llenwch y diwrnod gyda digwyddiadau chwaraeon, ac egwyl am ddiod a byrbryd, a byddwch yn cael eich gweld fel clwb hwyliog a chroesawus.

Byddem yn argymell cadw clipfwrdd neu dabled mewn lle amlwg ac annog pobl i gofrestru i fod yn aelod, neu ymuno â grŵp eich e-gylchlythyr o leiaf.                                       

Ond cofiwch mai’r rhan bwysig yw cael pobl i ddod draw yn y lle cyntaf. I wneud hyn, efallai y byddwch eisiau cyfuno diwrnod agored gydag un o’r syniadau recriwtio aelodau canlynol.                             

Darllen mwy: 12 Syniad ar gyfer Digwyddiadau Hyrwyddo

2. Gwirfoddoli mewn Digwyddiad

Pacio bagiau yn eich archfarchnad leol, golchi ceir neu gynnal digwyddiad elusennol – bydd gwirfoddoli nid yn unig yn helpu eraill, ond yn tynnu sylw at eich clwb fel criw o bobl sy’n hwyliog a charedig.  

Cofiwch wisgo eich cit neu grysau T yr un fath gydag enw’r clwb arnyn nhw. Hefyd, mae taflenni gyda gwybodaeth am y clwb a chyfarwyddiadau ar gyfer sut gall pobl gofrestru’n ddefnyddiol wrth law bob amser.

3. Hybu ar Gyfryngau Cymdeithasol

Mae gan y rhan fwyaf o glybiau ryw fath o grŵp WhatsApp neu Facebook erbyn hyn, i aelodau gyfathrebu a rhannu newyddion. Er enghraifft, os bydd sesiwn yn cael ei ganslo neu ei aildrefnu. Ond efallai nad ydynt wedi meddwl am dudalen ar gyfer y cyhoedd.         

Mae sefydlu cyfrifon cymdeithasol ar gyfer eich clwb yn ffordd o farchnata am ddim, yn enwedig os ydych chi’n ymuno â sgyrsiau grŵp. Hefyd, os ydych chi eisiau rhoi ychydig o arian ar gyfer hysbysebion cymdeithasol, gallech roi neges o’ch dewis chi o flaen cannoedd o aelodau clwb posib a chodi ymwybyddiaeth yn sylweddol.        

Gallech hyd yn oed greu eich hashnod eich hun ac annog yr aelodau presennol i’w ddefnyddio, a thagio tudalen eich clwb wrth rannu lluniau ar-lein.     

            

4. Rhannu Diweddariadau Clwb yn y Wasg Leol

Mae gan y rhan fwyaf o bentrefi, trefi a dinasoedd yn y DU bapur newydd neu gylchgrawn lleol yn awr, ar bapur neu ar-lein, ac ni ddylai cael stori yn y rhain gostio llawer. A dweud y gwir, bydd yr awduron yn cynnwys eich stori am ddim os ydynt yn meddwl ei bod yn ddigon da.         

Felly’r tro nesaf mae eich tîm yn ennill cystadleuaeth, neu chwaraewr yn gwneud yn dda mewn twrnamaint, neu os ydych chi’n cynnal rhyw fath o ddigwyddiad, ewch ati i roi gwybod am hyn. Does gennych chi ddim byd i’w golli, a llawer i’w ennill efallai.       

 

5. Rhwydweithio gydag eraill yn eich ardal

Cofiwch, does dim rhaid i chi wneud pethau ar ben eich hun. Ydych chi wedi meddwl am fynd i'ch gwobrau chwaraeon lleol i gyrfarfod clybiau a grwpiau cymunedol lleol eraill? Efallai bod cyfle i gydweithio â nhw i helpu i hybu eich clwb yn ehangach.

Hefyd efallai y byddwch chi eisiau ystyried cynnal sesiwn blasu yn yr ysgol leol fel bod y plant yn cael cyfle i roi cynnig ar eich camp mewn lleoliad llai ffurfiol. Cofiwch fynd â thaflenni gyda chi fel eu bod nhw'n gallu mynd â nhw gartref at eu rhieni gyda manylion am sut i ymuno.

 

Eisiau Mwy o Syniadau Sbarduno Aelodaeth?

Dim ond rhai ffyrdd i chi godi ymwybyddiaeth o’ch clwb a chynyddu ei aelodaeth yw’r pwyntiau uchod. Os ydych chi eisiau mwy o help i recriwtio pobl, rydyn ni’n llawn syniadau. Cysylltwch i gael gwybod mwy.

Gweld pob astudiaeth achos