AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Erthyglau

Gwirfoddolwyr Clwb Bowls Tref Cydweli

Ffurfiwyd Clwb Bowls Tref Cydweli yn 1954.  Mae'r blynyddoedd diweddar wedi bod yn brysur a chyffrous wrth iddynt herio'r camsyniad fod y gamp i'r oed hŷn yn unig.  Maent wedi defnyddio dulliau anghyfredin i ddenu pobl ifanc i rhoi tro ar y gamp - nid yn unig i wella niferoedd aelodau'r clwb ar gyfer y dyfodol ond ar gyfer dyfodol y gamp yng Nghymru yn gyffredinol.

Cysylltodd y clwb â ni i ofyn i ni rhoi sylw i ddau o'i gwirfoddolwyr sy'n ei haeddu.  Mae'r ddau yma yn wirfoddolwyr wrth galon y clwb, ac hebddynt hwy ni fyddai'r adran iau fod mor llwyddiannus.

 

Amdanom ni:

Mae Clwb Bowlio Tref Cydweli yn dîm bowlio lawnt a sefydlwyd yn 1954. Rydyn ni’n glwb preifat ac ar hyn o bryd mae gennym ni Dîm Dynion sy’n chwarae yng Nghynghrair Bowlio Sir Gaerfyrddin a’r Fro gyda llawer o chwaraewyr rhyngwladol Cymru a chynrychiolwyr Sir Gaerfyrddin. Mae ein clwb yn ymwneud â sawl prosiect gwahanol yn y gymuned, er enghraifft, mae’r lawnt fowlio ar agor i aelodau’r cyhoedd roi cynnig ar fowlio’n ddyddiol ac rydyn ni’n rhedeg Adran Iau lwyddiannus.

Cadeirydd a Cheidwad Lawnt y Clwb: Colin Jones.

I ddechrau, byddem yn hoffi cydnabod Cadeirydd a Cheidwad Lawnt y clwb, Colin Jones. Mae wedi bod yn aelod o Glwb Bowlio Tref Cydweli ers blynyddoedd lawer ac wedi ymrwymo cymaint o’i amser i’r clwb, yn enwedig yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn ogystal â bod yn aelod sy’n chwarae, mae Colin yn helpu gyda’r Adran Iau, ond yn treulio’r rhan fwyaf o’i amser yn torri’r lawnt, yn trin y lawnt ac yn paratoi’r lawnt drwy gydol y flwyddyn, 3/4 diwrnod yr wythnos, ac mae’n treulio oriau lawer yn gweithio yn y clwb. Mae Colin yn cyfrannu llawer o oriau di-ddiolch ar y lawnt drwy gydol y flwyddyn gyda’i griw bychan o gynorthwywyr ac rydyn ni’n teimlo ei fod yn haeddu cydnabyddiaeth am y gwaith gwych mae’n ei wneud. Mae’n ddyn rhagorol i’r clwb ac yn haeddu clod. 

Ysgrifennydd y Clwb a Chydlynydd yr Ieuenctid: Joshua Boyce.

Yn ail, ein Hysgrifennydd a Chydlynydd yr Ieuenctid, Joshua Boyce, a enillodd wobr Gwirfoddolwr Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn Actif Sir Gâr yn ddiweddar, yn dilyn ei lwyddiant eithriadol yn sefydlu Adran Iau lwyddiannus yng Nghlwb Bowlio Tref Cydweli, gyda mwy na 120 o blant ifanc yn rhoi cynnig ar y gamp. Mae Joshua’n treulio oriau dirifedi’n gwirfoddoli yn y clwb mewn sawl rôl, gan gynnwys Ysgrifennydd, Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol, Cydlynydd yr Ieuenctid, Chwaraewr a Dewisydd. Mae’n cadw’n brysur yn sicr ond mae’n gwneud hynny oherwydd ei hoffter o’r clwb a’r gamp. Bydd Joshua’n rhedeg yr Adran Iau eto eleni gyda help hyfforddwyr eraill yn y clwb ac mae’n gobeithio y gall helpu i roi delwedd iau i’r gamp ac adeiladu ar lwyddiannau’r llynedd er lles y gamp. 

Y datblygiadau eleni:

Fel clwb rydyn ni bob amser yn ceisio datblygu a gwella flwyddyn ar ôl blwyddyn. Rydyn ni wedi nodi pafiliwn y clwb fel ardal sydd angen ei gwella ac yn ystod y blynyddoedd nesaf rydyn ni’n bwriadu adnewyddu ac ymestyn ein pafiliwn er mwyn gwneud y clwb yn fwy cynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Rydyn ni’n disgwyl caniatâd cynllunio ar hyn o bryd.

Mae’r Adran Iau’n elfen eithriadol bwysig o’r clwb. Wedi’i sefydlu y llynedd, mae’r Adran Iau’n hanfodol i oroesiad ein camp yng Nghymru. Rydyn ni’n ceisio newid delwedd y gamp a gwneud Bowlio’n fwy atyniadol i bobl ifanc. Rydyn ni’n gwneud hynny drwy gyflwyno dulliau hyfforddi llai traddodiadol, fel defnyddio goliau pêl droed neu wicedi criced i ddefnyddio chwaraeon mwy cyfarwydd a mwy “cŵl” yn draddodiadol i ddenu’r ieuenctid. Eleni rydyn ni’n cymryd rhan mewn sawl cystadleuaeth Iau, gan gynnwys Gemau Iau yn erbyn clybiau eraill, twrnamaint D16 i ieuenctid (sy’n cael ei gynnal am yr ail flwyddyn yn olynol) a chymryd rhan yn Niwrnod Chwaraeon Cydweli (gyda thua 120 o bobl ifanc yn gallu rhoi cynnig ar fowlio). Mae’n addo bod yn dymor cyffrous arall i’r Adran Iau a gyda Josh Boyce wrth y llyw, rydyn ni’n siŵr y bydd yn gallu parhau i dyfu a ffynnu.

Gweld pob astudiaeth achos