AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Erthyglau

Beth mae chwaraeon tîm yn ei olygu i chi? – wynebau cyfarwydd yn datgelu’r cyfan.

Tra wnaeth rhai o ser mwyaf y byd chwaraeon ddathlu yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018, gofynnom ni wrthynt beth mae bod yn aelod o glwb chwaraeon yn meddwl iddynt hwy.

 

 

Jonathan Davies

Mae enillydd Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales 2017 a chwaraewr gydag Undeb Rygbi Cymru, Jonathan Davies, yn chwarae o wythnos i wythnos gyda’r Scarlets ac mae wedi rhannu sawl uchafbwynt ac isafbwynt yn ystod ei yrfa. Mae Davies wedi ac yn parhau i fod yn aelod gwerthfawr o sawl sgwad rygbi sydd wedi bod yn dra llwyddiannus dros y blynyddoedd. Dywedodd: “Ar ôl gêm rydych chi’n cael mwynhau eich hun gyda ffrindiau a does dim curo ar awyrgylch y tîm hwnnw ar ôl buddugoliaeth dda.”

Ydych chi wedi teimlo’r wefr yma gyda’ch tîm yn eich clwb? Neu ffansi rhoi cynnig arni? Cysylltwch â Chorff Rheoli Cenedlaethol y gamp rydych chi wedi’i dewis er mwyn dod o hyd i’ch clwb lleol. Ewch amdani!

 

Jazz Carlin

Er bod y nofwraig sydd wedi ennill dwy fedal Arian Olympaidd, Jazz Carlin, yn athletwraig unigol wrth iddi geisio ennill medalau yn y pwll, mae’n dal i deimlo budd o fod yng nghwmni aelodau eraill y tîm yn ystod y sesiynau ymarfer caled.            

“Pan rydych chi’n ymarfer o ddydd i ddydd a ffrindiau o’ch cwmpas chi’n eich gwthio chi i wneud pethau gwell a mynd ymhellach, mae mor arbennig. Rydych chi’n gwneud ffrindiau am oes mewn tîm ac mae gennych chi bobl o’ch cwmpas chi sy’n eich cefnogi chi bob cam o’r ffordd. Mae mor arbennig.”

 

Gleason Fournier a Josh Batch

A hwythau newydd ennill gwobr Tîm y Flwyddyn am yr eildro yn olynol yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018, fe rannodd chwaraewyr Hoci Iâ Devils Caerdydd, Gleason Fournier a Josh Batch, beth mae chwarae fel tîm yn ei olygu iddyn nhw:

“Os ydych chi’n athletwr unigol, mae’n braf ennill rwy’n siŵr, ond pan rydych chi’n ennill gyda thîm, mae fel ennill gyda chriw o frodyr.”

 

Mica Moore

Mae gan Mica Moore, sydd wedi cystadlu yn y sbrint a’r bobsled dros Brydain Fawr, ddigon o brofiad o gystadlu mewn tîm. Roedd yn aelod o dîm cyfnewid Cymru yn y 4x100m yng Ngemau Cymanwlad Glasgow 2014 ac, yn fwy diweddar, yn y tîm bobsled 2 fenyw yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf gyda’i pheilot Mica McNeill. Daethant yn 8fed, y canlyniad gorau erioed i dîm bobsled Olympaidd merched Prydain.   

“Mae bod yn rhan o dîm yn gwneud i mi deimlo’n fwy cyfforddus wrth gystadlu. Rydw i’n gwybod y galla’ i rannu’r profiadau gyda Mica ac ar ddiwedd y ras fe allwn ni rannu faint o hwyl gawson ni.”

 

Matthew Maynard

Mae’r cyn chwaraewr criced gyda Chlwb Criced Morgannwg a Phrif Hyfforddwr dros dro y tîm hwnnw erbyn hyn, Maynard, yn esbonio sut mae nod cyffredin gan dîm chwaraeon yn bwerus iawn ac yn creu deinameg cwbl unigryw: “Os ydych chi ar y cae rydych chi i gyd yn cydweithio tuag at un nod, sef helpu eich tîm i weithio’n galed gyda’ch gilydd.”

 

Nia Jones

Ar ôl dychwelyd yn ddiweddar o Gemau’r Gymanwlad yn gynharach eleni, mae chwaraewraig pêl rwyd Cymru, Nia Jones, yn edrych ymlaen at y tymor sydd i ddod yn yr Uwch Gynghrair yn chwarae i’r Dreigiau Celtaidd.

Mae Nia wrth ei bodd yn cymryd rhan mewn gêm dîm ac yn credu mai dyna sy’n ei sbarduno i fod yr athletwraig yw hi heddiw:

“Yn ystod y nosweithiau ymarfer caled neu’r boreau cynnar ... yn rhoi eu hunain drwy’r sesiwn mor galed â phosib. Yn rhoi eu hunain yn yr un sefyllfa ag ydych chi ynddi ac yn gyrru ei gilydd drwyddi: Mae’n wych. Dydw i ddim yn meddwl y byddwn i’n gallu ei wneud ar fy mhen fy hun.”

 

Clare Jones

Fe gystadlodd y chwaraewraig pêl rwyd ryngwladol, Clare Jones, dros Dîm Cymru hefyd ar yr Arfordir Aur yn ôl ym mis Mawrth ac mae’n mwynhau ymlacio ar ôl gwaith drwy chwarae ar y cwrt gyda chydaelodau ei thîm.

“Mae’r berthynas rhwng pawb a’r nodau cyffredin rydyn ni i gyd yn ceisio eu cyrraedd yn arbennig iawn. I mi yn bersonol, mae gwybod y galla’ i wneud fy ngwaith o ddydd i ddydd ac wedyn rhoi hynny tu ôl i mi a mynd at griw o ferched sydd wir yn mwynhau camp rydw i’n hoff iawn ohoni yn deimlad braf.”

Darllennwch ar feddyliau Clare am sut mae bod yn rhan o glwb chwaraeon wedi bod o fudd i iechyd a lles ei meddwl.           

 

Ryan Jones

Efallai bod cyn Gapten Rygbi Cymru, Ryan Jones, wedi ymddeol erbyn hyn ond mae’n dal i gofio’r atgofion gwych sydd ganddo am fod yn rhan o dîm, o’i glwb cyntaf i chwarae i’r garfan Genedlaethol.  

“Yn eistedd yn ystafelloedd newid fy nghlwb rygbi lleol neu yn ystafelloedd newid stadiwm y Principality, roedd rhywbeth eithaf unigryw am rannu nod ac uchelgais a dibynnu ar y bobl eraill o’ch cwmpas chi. Yn ei hanfod, os ydych chi’n aelod o dîm, rydych chi’n rhan o un teulu mawr.”

Gweld pob astudiaeth achos