AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Erthyglau

Clwb Canŵio Amlwch,

Wedi’i sefydlu yn 2009, mae Cadeirydd Clwb Canŵio Amlwch, Phil Edwards, wedi defnyddio Archwiliad Iechyd Atebion Clwb i fesur perfformiad y clwb. Ar ôl ateb ychydig o gwestiynau, dangosodd yr Archwiliad Iechyd rai meysydd ambr a choch y gallai’r clwb weithio arnynt. Ers hynny mae Phil wedi gweithio ar wella’r meysydd hynny (fel gwirfoddoli) ac wedi mynd yn ôl i gynnal yr Archwiliad Iechyd eto.

Gweld pob astudiaeth achos