AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Erthyglau

5 ffordd i’ch clwb ddathlu’r Wythnos Gwirfoddolwyr a’r Wythnos Hyfforddi

5 ffordd i’ch clwb ddathlu’r Wythnos Gwirfoddolwyr a’r Wythnos Hyfforddi

 

Mae Atebion Clwb yn cefnogi’r Wythnos Gwirfoddolwyr (1-7 Mehefin 2019) a’r Wythnos Hyfforddi (3-9 Mehefin 2019) er mwyn dathlu a hybu cyfraniad gwirfoddolwyr a hyfforddwyr at chwaraeon yng Nghymru. Dyma gyfle perffaith i gymryd rhan a dathlu cyfraniad amhrisiadwy gwirfoddolwyr eich clwb.  

Mae’n hawdd i’ch clwb gymryd rhan ac rydyn ni wedi llunio rhai syniadau i’ch helpu chi i ddechrau arni.

 

1. Ymunwch yn y sgwrs

Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw ymuno yn y sgwrs ar Gyfryngau Cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnodau #WythnosGwirfoddolwyr ac #WythnosHyfforddi, i ddweud popeth wrthym ni am yr hyfforddwyr a’r gwirfoddolwyr gwych sydd yn eich clwb.

Os oes gennych chi stori wych am hyfforddwr neu wirfoddolwr sydd wedi mynd yr ail filltir ar ran eich clwb, cysylltwch â ni oherwydd byddem wrth ein bodd yn cael clywed mwy!

 

2. Cynnal digwyddiad

Beth am gynnal digwyddiad yn ystod yr Wythnos Gwirfoddolwyr a Hyfforddi er mwyn arddangos a dathlu’r gwirfoddoli a’r hyfforddi gwych sy’n digwydd yn eich ardal, eich camp neu eich gweithgaredd? Gallwch ei ddefnyddio i dynnu sylw at fanteision gwirfoddoli a gwahodd eraill i gymryd rhan yn eich clwb mewn amrywiaeth eang o swyddogaethau. Cofiwch wahodd y cyfryngau hefyd.

 

 

3. Rhannu straeon a chydnabod eich hyfforddwyr a’ch gwirfoddolwyr

Gallwch dynnu sylw at rai unigolion ysbrydoledig ac at y gwahaniaeth mae eich clwb yn ei wneud i’r gymuned. Gallech roi gwybod i’r cyfryngau lleol, oherwydd bydd hyn yn rhoi sylw ychwanegol i’ch clwb, a allai ysbrydoli mwy o wirfoddolwyr i gymryd rhan.

 

4. Paratoi Addewid yr Wythnos Hyfforddi

Fel rhan o’r Wythnos Hyfforddi, mae clybiau a sefydliadau’n cael eu gwahodd i wneud addewid i gefnogi a grymuso hyfforddwyr, gwella hyfforddiant a chynnig hyfforddiant i fwy o bobl.                   

Er enghraifft, fe allech chi fod eisiau cynnig hyfforddiant i fwy o bobl drwy addo cynnal mwy o sesiynau hyfforddi ar gyfer pobl ifanc.

Beth bynnag rydych chi eisiau ei addo, mae digon o ysbrydoliaeth ar gael ar dudalen addewidion yr Wythnos Hyfforddi.

 

5. Dweud Diolch yn Fawr!

Yn fwy na dim, mae’n gyfle i ddathlu a dweud Diolch yn Fawr wrth yr holl wirfoddolwyr a hyfforddwyr gwych sy’n helpu i redeg eich clwb. Hebddyn nhw, efallai na fyddai eich clwb yn gallu dal ati i ddarparu cyfleoedd i bobl yn eich cymuned. Gwnewch yn siŵr eu bod yn deall eich bod yn gwerthfawrogi eu hamser!               

 

 Adnoddau i’ch helpu chi i ddechrau arni. 

Mae llawer o adnoddau ar-lein ar gael gyda syniadau i helpu eich clwb i hybu’r Wythnos Gwirfoddolwyr a’r Wythnos Hyfforddi:

 

Rhowch wybod i ni…

Cofiwch fod croeso i chi ein tagio ni yn unrhyw rai o’ch negeseuon a hefyd defnyddio’r #hashnodau. Defnyddiwch @ClubsolWales neu @clubsolutionswales i ddod o hyd i ni ar Twitter a Facebook neu anfonwch e-bost i Clubsolutions@sport.wales os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os ydych chi eisiau rhagor o gefnogaeth.

Gweld pob astudiaeth achos